Slide - Úvod 01
Slide - Úvod 01
Slide - Úvod 02
Slide - Úvod 02
Slide - Úvod 03
Slide - Úvod 03
Slide - Úvod 04
Slide - Úvod 04
Slide - Úvod 05
Slide - Úvod 05
Slide - Úvod 06
Slide - Úvod 06
Slide - Úvod 07
Slide - Úvod 07
Slide - Úvod 08
Slide - Úvod 08
Slide - Úvod 09
Slide - Úvod 09
Slide - Úvod 10
Slide - Úvod 10
Slide - Úvod 11
Slide - Úvod 11
Slide - Úvod 12
Slide - Úvod 12
Slide - Úvod 13
Slide - Úvod 13

ORIGINAL GARDEN

Create design by Daniel Purgert


ORIGINAL GARDEN - Daniel Purgert | Certifikát | Zahrady Snů

VAŠE POCITY… PŘÁNÍ… SNĚNÍ… NASLOUCHÁNÍ… TÍM JE ORIGINAL GARDEN. Děkuji Vám za to, že mi dovolíte naplňovat Váš sen i můj sen tvořit. Každý rok vznikne pouze sedm zahrad. Jediné svého druhu na Zemi. Chráněny autorským právem, dovedeny k dokonalosti. Váš otisk přírodě.

zobrazit méně

FotoKaždý rok vznikne na území České republiky pouze 7 exkluzivních zahrad, které se mohou pyšnit titulem ORIGINAL GARDEN Create design by Daniel Purgert. Tyto zahrady jsou chráněny autorským právem a jako takové si svou existencí zajišťují významné postavení. Svou precizností a smyslem i pro ten nejmenší detail jsou dovedeny k absolutní dokonalosti. „Těchto zahrad si obzvlášť považujeme a tvoříme je s neobyčejným citem. Vynikají zvláště svou myšlenkou a  každá informace o budoucím využití má pro nás a její tvorbu velký význam.“ odpovídá Daniel Purgert. Na skutečnost, že vstupujete na místo nesoucí označení ORIGINAL GARDEN vás upozorní stříbrná destička, kterou je každá z autorských zahrad na závěr označena. Poznejte spolu s námi nový svět, v němž se snoubí vaše nejtajnější představy a sny s nadčasovou jedinečností přírody.zahradysnu.cz

flag enThere are only 7 exclusive gardens created every year that can proudly call themselves ORIGINAL GARDEN Create design by Daniel Purgert. These gardens are protected with author‘s rights which guarantees them a special position. Its precision and concentration on every little detail leads to an absolute perfection. „We deeply appreciate these gardens and create them with strong emotions. They are unique for their philosophy, and every piece of information about the future use of the garden is of great importance to us.“ says Daniel Purgert. A silver tablet which hangs on every special project will inform you that you are entering an ORIGINAL GARDEN. Let us invite you to discover a new world, where you’ll find your secret imagination and dreams together with timeless uniqueness of nature.zahradysnu.cz flag ruКаждый год на территории Чешской республики появляется только 7 эксклюзивных садов, которые могут похвастаться титулом ORIGINAL GARDEN Create design by Daniel Purgert. Эти сады находятся под охраной авторского права и как таковые, своим существованием обеспечивают высокое положение. Своей точностью и осмысленностью даже мельчайших деталей, они приведены к абсолютной безупречности. «Эти сады мы считаем особенными и создаем их с исключительным чувством. Прежде всего, они отличаются осмысленностью, поэтому каждая информация о роде их предназначения имеет для нас, как и для их создания, большое значение.» рассказывает Daniel Purgert. На тот факт, что то или иное место является обладателем теги ORIGINAL GARDEN, вам укажет серебряная табличка, которая присваивается саду с окончанием работы. Познайте с нами новый мир, в котором ваши самые тайные фантазии объединяются со всеобъемлющей целостностью природы.zahradysnu.cz